ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 Μαΐου 2020
21 Μαΐου, 2020
Καταφύγιο Στροβιλι 26/5/2020
27 Μαΐου, 2020

Η σημερινή ημέρα 21 Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη στις περιοχές NATURA 2000. Όπου υπάρχουν τέτοιες περιοχές φορείς ,οργανώσεις ,σύλλογοι κλπ διοργανώνουν εκδηλώσεις – δράσεις τιμώντας εκείνη την ημέρα αναδεικνύοντας τις ομορφιές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την προστασία τους .
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000
Σε αυτό τον όμορφο τόπο που ενδημούν σπάνια απειλούμενα φυτά δένδρα και ζώα.
ΟΙ δεκάδες σκάρες οι χρυσαετοί οι σπιζαετοί και οι πρόσφατα αφιχθέντες πελαργοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό μια αληθινή κιβωτό που πρέπει να προστατευτεί προς όφελος των κατοίκων και των επομένων γενεών .
Η αμπελιτσιά το δέντρο – θάμνος ενδημικό της Κρήτης που συναντάται και σε όλη την οροσειρά της Δίκτης θεωρείται ζωντανό απολίθωμα του πλανήτη εκατομμυρίων ετών.
Η ευρωπαϊκή ημέρα για τις περιοχές NATURA 2000 εκτός από τον ερχομό των πελαργών (16 άτομα ) , συνέπεσε και με τον εντοπισμό από μέλη του ΔΣ του ΕΟΣ Λασιθίου της αμπελιτσιάς και σε άλλα σημεία της οροσειράς της Δίκτης στα όρια του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου εκτός από το Καθαρό όπου και εντοπίστηκε για πρώτη φορά βιότοπος της.
<<Η ‘αμπελιτσιά’ (Zelkova abelicea) είναι ένα ενδημικό δένδρο της Κρήτης, δηλαδή είδος δένδρου που υπάρχει μόνο στο νησί και πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι ένα από τα 6 είδη του γένους Zelkova που υπάρχουν παγκοσμίως και η παρουσία του στην Κρήτη χρονολογείται εκατομμύρια χρόνια πριν!
Είναι ένα από τα περίπου 2.500 φυτικά είδη που θεωρούνται Κινδυνεύοντα (Endangered) με εξαφάνιση με βάση τον Διεθνή Οργανισμό για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN, 2012). Στην Ευρώπη, είναι ένας από τους δύο μόνο εκπροσώπους του γένους Zelkova (υπάρχει άλλο ένα συγγενές είδος στη Σικελία Ιταλίας).
Λόγω αυτής της σπανιότητάς της, η αμπελιτσιά προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία για Οικοτόπους 92/43), την εθνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81) και από διεθνείς Συνθήκες όπως αυτή της Βέρνης.
Στα πλαίσια διεθνούς προγράμματος του Πανεπιστημίου Fribourg Ελβετίας για την καταγραφή και διατήρηση των έξι ειδών Zelkova σε όλο τον κόσμο (πρόγραμμα ZELKOVA), υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα για τη διατήρηση της αμπελιτσιάς στην Κρήτη. Η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο “Ιn situ & ex situ διατήρηση του είδους Zelkova abelicea (αμπελιτσιά) στην Κρήτη, 2014-2016” ολοκληρώθηκε ενώ η δεύτερη φάση με τίτλο “Διατήρηση της αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea) στην Κρήτη – 2017-2020” ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2020. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των δράσεων στην Κρήτη είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών της Κρήτης.
Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Fribourg Ελβετίας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Fribourg, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ), Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών (Τμήμα Βιολογίας , Τομέας Βοτανικής), Δήμος Πλατανιά Χανίων.>> Πηγή http://www.abelitsia.gr/el/program/project
Ο ΕΟΣ Λασιθίου θα συνεχίσει την ιχνηλάτιση της αμπελιτσιάς όπου δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα για να την αναδείξει και μαζί με τους επιστήμονες που την μελετούν να βοηθήσει στην προστασία της .
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320002
Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο,
Χαλασμένη Κορυφή
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320010
Κορυφή Λάζαρος – Μαδάρα Δίκτης
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320013
Φαράγγι Σεληνάρι -Βραχάσι
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320005
Όρος Θρυπτής και γύρω περιοχή
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320003
Νήσος Χρυσή
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320008
Νήσος Κουφονήσι και παράκτια θαλάσσια ζώνη
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320004
Μονή Καψά (Φαράγγι Καψά και γύρο περιοχή)
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320016
Όρη Ζάκρου
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320006
Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μούρι – Βάι – άκρα Πλάκας) και θαλάσσια ζώνη
ΚΩΔΙΚΟΣ GR4320011
Διονυσάδες νήσοι
Συνολικά 446 περιοχές που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Θράκη έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο, συγκροτούν το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.
Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Θέτει υπό την προστασία του εκατοντάδες είδη της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας, καθώς και τις οικολογικά πολυτιμότερες περιοχές της χώρας μας.
Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως πλαίσιο για την επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της φύσης και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σημασία και τα επιτεύγματα του δικτύου Natura 2000, καθώς και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.
Καθώς εντείνονται σε διεθνές επίπεδο οι προσπάθειες αντιμετώπισης των δύο κύριων παγκόσμιων περιβαλλοντικών απειλών, της κλιματικής κρίσης και της κρίσης βιοποικιλότητας, η συμμετοχή στο δίκτυο Natura 2000 προσδίδει στη χώρα μας ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Η συμβολή του είναι καθοριστική τόσο στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας μας και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας -η αξία των οποίων αναδεικνύεται μέσα από τις τραγικές συνέπειες της πρόσφατης πανδημίας του COVID-19- όσο και για την προώθηση βιώσιμων μορφών ανάπτυξης.
ΔΥΟ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Η Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK), προστατεύει τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της διατήρησης των φυσικών τύπων οικοτόπων και των ειδών φυτών και ζώων που αναφέρονται στα Παραρτήματά της. Σύμφωνα με αυτή, χαρακτηρίζονται προστατευόμενες περιοχές γνωστές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (ΕΖΔ) για περίπου 1.500 σπάνια και απειλούμενα φυτά και ζώα και 230 τύπους οικοτόπων
Η Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK) θεσμοθετήθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση, και τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης όλων των άγριων πτηνών στην Ε.Ε., καθώς και περιοχών που είναι σημαντικές για αυτά. Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί με βάση αυτή την οδηγία περίπου 5.300 προστατευόμενες περιοχές γνωστές ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ).
ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑTURA
ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ TΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ !
Ξυλούρης Νίκος
Aυτό τον κόσμο τον καλό
σε μάς τον παραδώσανε
τρέχα φίλε μου, τρέχα φίλε μου
και μη, και μη, και μη βαριά το παίρνεις
και μη, και μη, και μη βαριά το παίρνεις
Aυτό τον κόσμο τον καλό
άλλοι τον καρτεράνε
σκέψου φίλε μου, σκέψου φίλε μου
την ώρα, την ώρα, την ώρα που θα φεύγεις
Μουσική/Στίχοι: Ξαρχάκος Σταύρος/Ανδρεόπουλος Βασίλης
Φωτογραφίες: Σπυριδάκης Γιάννης ,Ανδρουλάκης Γιώργος Τζώρτζης Χρήστος
ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Translate »