ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 ΜΗΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2022