ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΥΣΑΛΑ 2925μ