Αραράτ (5.137μ.), διαβαλκανική αποστολή 28-31/8/2022