Ανάβαση στην κορυφή Σπαθί της Δίκτης 2148μ. 26-2-2023