Πρόγραμμα 81ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης