ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Ε4- ΦΑΣΟΣΕΛΟ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ- ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ