Ανάβαση-Διαμαρτυρία στην κορυφή Μικρός Αφέντης την Κυριακή 03 Μαρτίου 2024