Επόμενη εξόρμηση την Κυριακή 24/3 στο Επάνω Μεραμπέλο