Ο Ε.Ο.Σ. Λασιθίου στο Επάνω Μεραμπέλο την Κυριακή 24/3