Χειμερινή ανάβαση στην 2η κορυφή της Δικτης τον Αφέντη στα 2141μ.