ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΜΙΚΡΟΣ ΑΦΕΝΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ 1571μ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ