Ιστορική ημέρα η σημερινή για τον ΕΟΣ Λασιθιου 15/01/2020