ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021