ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022