ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022