Πραγματοποιήθηκαν σήμερα η ΓΣ και οι αρχαιρεσίες του ΕΟΣ Λασιθίου