ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΑΦΕΝΤΗ ΔΙΚΤΗΣ 2141 μ