ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΟΥΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022